Προσβασιμότητα


1. Αύξηση / Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό των πλήκτρων "Ctrl" και + / - για να αυξήσετε / μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.


2. Περιήγηση στις εσωτερικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "Tab" για να περιηγηθείτε στις εσωτερικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου.Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.