Βραβευμένες Εφαρμογές ΚΠΑ


Α/Α Κατηγορία Φορέα Φορέας Πεδίο Εφαρμογής Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Ολοκλήρωσης Θέση Βράβευσης Έκθεση αυτο-αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 01/01/2006 31/12/2008 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ_ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf
2 ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 01/02/2007 30/07/2007 1 ΕΘΝΙΚΟΣ_ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ_ΦΑΡΜΑΚΩΝ.pdf
3 ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ, 6.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ 06/02/2008 19/01/2009 2 ΔΗΜΟΣ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΚΡΗΤΗΣ.pdf
4 ΝΠΔΔ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 01/02/2007 31/07/2007 2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ_&_ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟ.pdf
5 ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ) 15/11/2008 15/01/2009 3 ΔΗΜΟΣ_ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.pdf
6 ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ 01/01/2008 14/01/2009 3 ΔΗΜΟΣ_ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.pdf
7 ΝΠΔΔ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 30/05/2007 31/12/2007 3 Ν.A._ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Γ.Γ.Δ.Δ&Η.Δ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ & ΤΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 01/03/2007 31/07/2007 3 ΓΓΔΔ_ΔΟΛΚΕΠ.pdf

Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.