Ηλεκτρονικές Εφαρμογές ΚΠΑ


Α/Α Κατηγορία Φορέα Φορέας Πεδίο Εφαρμογής Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έκθεση αυτο-αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης
1 ΑΛΛΟ ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 27/09/2019 11/03/2020 20200221143345-ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ_ΚΠΑ_2020-1.pdf
2 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 10/10/2019 21/04/2021 20210317130223-Τελική Εκθεση Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης).pdf

Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.