Έντυπες Εφαρμογές ΚΠΑ


Α/Α Κατηγορία Φορέα Φορέας Πεδίο Εφαρμογής Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έκθεση αυτο-αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης
1 ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ KAI ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 01/06/2018 22/03/2019 ΔΗΜΟΣ_ ΒΟΛΟΥ_ΚΠΑ.pdf
2 ΝΠΔΔ Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 01/04/2018 08/02/2019 ΓΝΘ_ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΚΠΑ.pdf
3 ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ" ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 01/09/2017 30/11/2018 ΓΝΑ_ΚΑΤ_ΤΕΠ_ΚΠΑ.pdf
4 ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ" ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 01/09/2017 30/11/2018 ΓΝΑ_ΚΑΤ_ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ_ΚΠΑ.pdf
5 ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ" ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 01/09/2017 30/11/2018 ΓΝΑ_ΚΑΤ_ΑΠΟΓ_ΙΑΤΡΕΙΑ_ΚΠΑ.pdf
6 ΝΠΔΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 01/10/2017 15/10/2018 ΝΟΣΟΚ_ΑΝΔΡΕΑΣ_ΣΥΓΓΡΟΣ_ΚΠΑ.pdf
7 ΝΠΔΔ Γ.Ν.Θ. "ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ" ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 01/08/2017 31/08/2018 ΓΝΘ_ΑΓ_ΠΑΥΛΟΣ_ΚΠΑ.pdf
8 ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 01/09/2017 21/05/2018 ΔΗΜΟΣ_ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_ΚΠΑ.pdf
9 ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ" ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ" ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 01/10/2017 23/02/2018 ΓΝΑ_ΑΜΑΛΙΑ_ΦΛΕΜΙΝΓΚ_ΚΠΑ.pdf
10 ΝΠΔΔ Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 4. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 5. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 01/09/2017 12/02/2018 ΓΝΘ_ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ_ΚΠΑ.pdf

Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.