Νέα - Ανακοινώσεις


Συνάντηση εργασίας για την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΚΠΑ στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών

Ανάρτηση από administrator, 06-11-2019

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού ενίσχυσης των φορέων για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΠΑ στις δημόσιες οργανώσεις, πραγματοποιήθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, συνάντηση στελεχών του Τμήματος Ποιότητας και Προτύπων του Υπουργείου Εσωτερικών με μέλη της Ομάδας Αυτό-αξιολόγησης του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, το οποίο εφαρμόζει το πρότυπο εργαλείο στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού και Χειρουργικής Νεφροπαθών, στη Μονάδα Εμφραγμάτων και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η αναπληρώτρια Διοικήτρια, κ. Αδ. Εγγελεζοπούλου. Στόχος της συνάντησης ήταν η αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας και χρήσης του e-quality, των βασικών σημείων του νέου προτύπου ΚΠΑ 2020 καθώς και η σύνδεσή του με τους στόχους του νοσοκομείου.Συμμετοχή της Ελλάδας στη συνάντηση των μελών του δικτύου των εθνικών εκπροσώπων για το ΚΠΑ-Ελσίνκι

Ανάρτηση από administrator, 01-11-2019

Στο Ελσίνκι, στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2019 παρουσιάστηκε η τελική μορφή του περιεχομένου της νέας, πέμπτης αναθεωρημένης έκδοσης του προτύπου ΚΠΑ (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης), στο “Caf 2020 next steps” NC WG Meeting, με κύριο σκοπό την έγκριση του από τους εθνικούς εκπροσώπους του ΚΠΑ των κρατών μελών της ΕΕ. Περισσότερα...Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.